Kinderwoorddienst in de Advent: ‘De klokken mogen luiden voor Jezus’

In onze  mooi versierde kerk met kerstbomen, kransen en groene kersttakken wil de gezinsvieringgroep voor de kinderen tijdens de Adventszondagen om 10.00 uur kinderwoorddiensten verzorgen. Daarbij luisteren de kinderen naar bekende kerstverhalen en is er ook voldoende tijd om te knutselen.

Als thema is gekozen: ‘De klokken mogen luiden voor Jezus’. Tijdens de vier adventszondagen zullen de kinderen aan het begin van de viering steeds een extra kaars aanmaken van de adventskrans. De thema’s van de Adventszondagen zijn: ‘De engelenklokjes’; ‘de herdersklokjes’; ‘de klokjes uit de hemel’; ‘de vredesklokjes’. U begrijpt het al; de kinderen zullen klokjes gaan knutselen en luisteren naar passende bijbel verhalen op weg naar Kerstmis. Aan het einde van de H.Mis zal een kind een slotgedachte uitspreken en zal steeds één kerkklok even worden geluid. De kinderen die komen worden gevraagd om kerstballen, slingers, etc. mee te nemen om een kerstboom tijdens de adventszondagen te versieren. Dat zal steeds gebeuren na afloop van de viering. Als extra kunnen de kinderen die komen op de 1e Adventszondag ook nog een taai-taai pop versieren en mee naar huis nemen. De ouders kunnen dan rondkijken op de adventsmarkt in de kerk en daarbij ook iets eten/drinken. Dit alles mag bijdrage aan een goede voorbereiding op Kerstmis.

Voor tijden, data en activiteiten zie poster. Klik .hier