Het is een mooi gebruik om na een grootschalige restauratie een tijdcapsule te plaatsen in de vloer, een muur of ergens in een torenspits van een gebouw. In zo’n  tijdcapsule worden  documenten (krantenartikelen, brieven, etc.) gedaan, die actuele gebeurtenissen weergeven van de tijd waarin de restauratie heeft plaatsgevonden. In het verlengde hiervan ontstond het idee een tijdcapsule te plaatsen in de vloer bij het Maria-altaar van onze parochiekerk, met daarin gebedsintenties die parochianen zelf kunnen opgeven. Dit zal gebeuren tijdens de eerste feestelijke H.Mis ter afsluiting van de restauratie in mei 2018.

 

De gebedsintenties mogen heel diverse zijn. U kunt denken aan intenties voor: overleden familie- of gezinsleden, uit dankbaarheid, gezondheid, een goede toekomst, vrede in de wereld, goed huwelijk, eigen kinderen etc. De gebedsintentie kunt u invullen op de achterzijde van dit blaadje.

 

Tijdens het jaarlijkse patroonsfeest rond het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, dat wij vieren in de parochiekerk op 2e Adventszondag, zullen al deze intenties samen worden genomen in één voorbede tijdens de H.Mis.

 

De Misintentie zal dan luiden: Voor alle intenties die aan Maria zijn toevertrouwd, door parochianen en gelovigen, bij het Maria-altaar. Deze intentie wordt voor het eerst gelezen op 2e Adventszondag 2018.

 

Tijdens het parochiespreekuur op maandag, woensdag en vrijdag (10.00 – 11.00 uur) kunt u tegen een vergoeding van € 10,- de intentie opgeven. U kunt ook de intentie en het geld via een enveloppe posten in brievenbus van de pastorie op Terwinselen. De opbrengst van deze 25-jarig durende stichting komt helemaal ten goede van de restauratie van de kerk.

 

 

 

 

Intentie aan O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (b.g.v. restauratie parochiekerk 2017-2018)

Terwinselen

 

(Gedurende 25 jaar vanaf 2018 gelezen tijdens patroonsfeest van parochie Terwinselen op de 2e Adventszondag)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________