Parochiekerk Terwinselen:

‘Los ee lempsje  brenne vuur de kirch’

Tijdens de restauratie  buitenkant kerk Terwinselen, een aantal jaren geleden,  is er een sponsor actie gehouden met als motto ‘spjonsor ing daachpan’. Een soortgelijke actie wil het kerkbestuur van Terwinselen ook voor de restauratie binnenkant van de kerk houden met een nieuw motto: ‘Los een lempsje brenne vuur de kirch’.

Met deze huis-aan-huis sponsor actie wil het kerkbestuur de parochianen in de gelegenheid stellen om ook zelf financieel een bijdrage te leveren aan deze grootschalige restauratie. Het geld dat wordt opgehaald is bestemd voor het vervangen van de geluidsboxen en het vernieuwen van de verlichting in de kerk. Het zou geweldig zijn als de kosten begroot  €35.000,-  voor een gedeelte gedragen wordt door een vrijwillige bedrage van vele parochianen.

Vrijwilligers met  pastoor zullen in de week van 12 en 19 maart ’s avonds bij de bewoners van Terwinselen  aanbellen. Het kerkbestuur hoopt met deze sponsor actie het geluids- en verlichtingsplan te kunnen realiseren. Daarmee zou het meerjarige restauratieproject van parochiekerk Terwinselen de komende maanden succesvol worden afgesloten.