Een Zalig Pasen , namens het pastoraal team, kerkbestuur en alle vrijwilligers van de parochies in Kerkrade-West.

Hier een foto van de kinderen die paaseieren kleuren op Palmpasen in Firenschat.