Feestelijke opening eeuwfeest parochie Terwinselen

Het jaar 2019 mag voor de parochie Terwinselen in het teken staan van het eeuwfeest. Het is op 2 februari precies honderd jaar geleden dat tijdens het bisschopsambt van Mgr. Schrijnen de parochie Terwinselen werd opgericht, met als eerste herder van deze nieuwe parochiegemeenschap pastoor C.J.H. Spierts.

Het feestelijke jubileumjaar wordt geopend op het feest van Maria Lichtmis. In de kerken van Kerkrade-West wordt dit feest in het weekend van 2 en 3 februari gevierd. Met aan het einde van de vieringen de Blasiuszegen voor de gelovigen. Terwinselen zal dit Maria feest vieren met een feestelijke H.Mis op zondag 3 februari 2019 om 10.00 uur. De H.Mis wordt opgeluisterd door harmonie St.Callistus en daarnaast zal ook organist Marti van Ek het orgel bespelen. Daarbij zullen Maria liederen met de gelovigen worden gezongen.

De viering wordt geopend met een lichtprocessie, waarbij de kerkgangers door de kerk zullen lopen. Eenieder zal een offerlichtje plaatsen bij het Maria-altaar op het einde van de processie. Er zal in de viering in het bijzonder worden gebeden voor alle kinderen en volwassenen, die in de voorbije honderd jaar in de parochiekerk van Terwinselen zijn gedoopt. Aansluitend is er nog een gezellig samenzijn in de kerk met koffie/thee. Eenieder is uitgenodigd om bij deze feestelijke viering van het jubileumjaar van parochie Terwinselen aanwezig te zijn!