Mariadag rondom het Sterre der Zee beeld uit Maastricht

Zondag 7 juli 2019 is de feestelijke zondag dat parochie Terwinselen het Mariabeeld O.L.V. Sterre der Zee mag verwelkomen in de parochiekerk. In de Piusstraat en bij de kerk zal uitbundig worden gevlagd. Gedurende deze dag zal het beeld het middelpunt vormen in de kerk. Het heeft dan een ereplaats op het priesterkoor, voor eenieder goed zichtbaar in de kerk. Het Mariabeeld zal aan het begin van de feestelijke H.Mis om 10.00 uur, door het broederschap en het dragergilde Sterre der Zee plechtig worden binnengedragen. De Sterre der Zee heeft dan de blauwe mantel / reismantel aan. Hierin zijn de namen geborduurd van de gelovigen die deze mantel hebben gesponsord. Met het plechtig binnendragen van het Mariabeeld wordt de Mariadag geopend, waarin eer en dank wordt gebracht aan Maria voor het eeuwfeest dat de parochie mag vieren. De H.Mis wordt muzikaal opgeluisterd door het Gemengd kerkelijk Zangkoor St. Jozef van Kaalheide/Gracht. Gedurende de gehele dag kunnen gelovigen de kerk binnen lopen en bij Maria kaarsen aansteken en intenties aan haar toevertrouwen. Tussen 12.00 – 13.00 uur zal organist Marti van Ek en soliste Lilly Sonnenschein Maria liederen op het orgel spelen en daarbij zingen.

De middag zal ook in het teken staan van gebed. Om 13.00 uur zal de rozenkrans worden gebeden met als afsluiting de Litanie van de H.Maagd Maria. De Mariadag wordt afgesloten met een Marialof om 14.30 uur. Tijdens de vieringen zullen Maria liederen samen worden gezongen en zal het Sterre der Zee lied zeker niet ontbreken.

Op het pastorieplein wordt gezorgd voor zitgelegenheid, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op deze bijzondere dag en daarbij een kopje koffie of thee drinken. Deze zondag mag zondermeer een hoogtepunt vormen in het feestelijk jaarprogramma rondom het eeuwfeest van parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen. Het is zeer zeker een uniek moment, wetende dat het Mariabeeld maar hoogstens 2 of 3 keer per jaar buiten Maastricht komt en enkel en alleen bij bijzondere gelegenheden.

Voor de poster klik Hier