Kaarsenprocessie kerk Terwinselen

De Kerk viert op zondag 2 februari het mooie kerkelijke feest Opdracht van de Heer, ofwel in de volksmond het feest van Maria Lichtmis. Van oudsher begint deze viering met een kaarsenprocessie. Dit gebruik wil de kerk van Terwinselen in ere houden. De gelovigen worden aan het begin van de H.Mis, op zondag 2 februari om 10.00 uur, uitgenodigd met een brandend kaarsje een kleine processie te lopen in de kerk naar het Maria altaar. Daar zullen de kaarsjes bij Maria worden geplaatst. De kaarsen worden vooraf met een plechtig gebed gezegend. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor Schandelen. Aansluitend aan de viering kunnen de gelovigen ook de Blasiuszegen ontvangen tegen keelziekten en andere kwalen. In deze viering zal in het bijzonder gebeden worden voor het religieuze leven voor de broeders en zusters in kloostergemeenschappen. De heilige paus Johannes Paulus II, gaf in 1997 deze bijzondere invulling aan deze feestelijke dag in de Kerk.

Er bestaat ook de gelegenheid om gezegende kaarsen te kopen en mee naar huis te nemen.

Voor de poster klik hier