Op de Kaalheidersteenweg bij de parochiekerk H. Jozef van Kaalheide/Heilust staat sinds kort als blikvanger

een H. Hartbeeld van Jezus.

Het is zondermeer een waardevolle aanwinst voor het Lourdespark.

 

Hoe is het beeld daar gekomen? Klik voor meer informatie hier