Bisdom Roermond brengt gebedskaart voor Aswoensdag uit

 

Het bisdom Roermond heeft een gebedskaart uitgebracht voor mensen die graag stilstaan bij Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het askruisje kunnen deelnemen. Op de kaart staan enkele gebeden en een korte overweging die aansluiten bij het vieren van Aswoensdag in coronatijd.

Aswoensdag volgt na carnaval en is het begin van de Vasten en de 40-daagse voorbereidingstijd op Pasen. In veel Limburgse parochies worden de Aswoensdagvieringen doorgaans zeer druk bezocht, vaak met medewerking van de plaatselijke carnavalsverenigingen. Dat kan dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze, omdat er aan elke viering maar maximaal dertig mensen mogen deelnemen. Ook het askruisje op het voorhoofd kan dit jaar niet worden uitgereikt.

(In de parochiekerken van Kerkrade-West zal het askruisje op Aswoensdag worden gegeven in de H.Mis van 19.00 uur in de kerk van Terwinselen. In het 1e Vastenweekend zal (dit jaar) het askruisje ook worden gegeven aan het einde van de HH.Missen. Het askruisje wordt corona-proof gegeven met een wattenstaafje).

Maar door het maximum aantal deelnemers zullen er dit jaar toch veel mensen teleurgesteld moeten worden.

Als alternatief heeft het bisdom daarom de gebedskaart uitgebracht. Mensen die dat willen, hebben daardoor de gelegenheid om toch stil te staan bij Aswoensdag en een moment van persoonlijke bezinning te houden. De kaart kan ook gebruikt worden voor gebedsdiensten in kleine kring. De gebedskaarten worden verspreid via de parochies, die ze kunnen uitdelen of in de dagkapel of een andere openbare plek kunnen leggen, waar belangstellenden ze kunnen afhalen.

“De gebedskaart vervangt het liturgische moment van de asoplegging niet,” zegt vicaris Ed Smeets van het bisdom Roermond, “maar biedt onder de huidige omstandigheden mensen wel de gelegenheid om bij Aswoensdag stil te staan. Dat is altijd nog beter dan Aswoensdag helemaal overslaan.”

De traditie van het uitdelen van een askruisje bestaat in de Kerk al heel lang en is een teken van boetedoening en een herinnering aan de vergankelijkheid van het leven. De priester/diaken spreekt daarbij de tekst uit “Bedenk wel, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”

(Bron: Bisdom Roermond).

 

Als kerkbestuur en pastoraal team wensen wij u allen toe een gezegende Vastentijd op weg naar Pasen!

Juist in deze tijd van corona mag het geloof ons sterken om de duisternis van deze tijd te dragen.

Dat het Licht van Pasen ons de kracht mag geven om deze coronatijd uiteindelijk te overwinnen.

 

Met vriendelijke groeten,

Pastoor Frank Sweer

Klik hier voor gebedskaart Aswoensdag.