De parochie Terwinselen beschikt over een mooi verzorgd kerkhof, gelegen achter de
parochiekerk, omsloten door de Botanische Tuin. Dit wordt mede door vrijwilligers zo in
stand gehouden. Een aantal keren per jaar komen zij samen om het kerkhof blad- en
onkruidvrij te maken.
Maar dit is maar een gedeelte van de werkzaamheden, die bij een
kerkhof komen kijken. Zo zijn er ook de nodige administratieve werkzaamheden. Hierbij kan
gedacht worden aan het opstellen van contracten rondom de verhuur van graven. Deze taak is
de afgelopen jaren op een bijzonder goede wijze verricht door Jan Frusch. Daar zijn het
kerkbestuur en nabestaanden heel dankbaar voor!
Door het plotseling overlijden van Jan Frusch begin januari van dit jaar, moest het
kerkbestuur op zoek gaan naar een nieuwe begraafplaatsbeheerder. Deze hebben wij
gevonden in de persoon van John Vluggen. Hij zal daarbij geassisteerd worden door Jan
Ritzen. Samen willen zij er zorg voor dragen, dat het werk dat door Jan Frusch zo goed is gedaan, verder wordt gecontinueerd.
Hier heeft het kerkbestuur het volste vertrouwen in!