Bijna aan het einde van het feestelijke jaarprogramma rondom het eeuwfeest parochie Terwinselen staat een bezoek gepland aan abdij Mamelis. Een Benedictijner abdij waar veel mensen in onze streek al wel eens van hebben gehoord, maar die door weinig mensen wordt bezocht. Terwijl de deuren van de abdij dagelijks openstaan om het getijdengebed en de H.Mis mee te vieren. Op zondagmiddag 10 november 2019 wordt een bezoek gebracht aan de abdij. Deelnemers kunnen zich hier gratis voor aanmelden tot maandag 4 november via het parochiekantoor op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 – 11.00 uur (tel. 045-5412581) van Terwinselen.

Met eigen vervoer zullen wij om 16.00 uur vertrekken vanaf het pastorieplein kerk Terwinselen. Voorafgaande aan de viering is het mogelijk om ook de crypte van de abdij te bezoeken. Om 17.00 uur vieren wij dan de vespers (avondgebed) mee met de 16 monniken en is er ook een moment van stille aanbidding bij het uitgesteld Allerheiligste. De viering zal duren tot ongeveer 17.45 uur. Aan het begin van de viering zullen de indrukwekkende klokken van abdij Mamelis luiden.

De vespers worden in het latijn gezongen. Boekjes met vertaling zijn beschikbaar. Zeker als men er nog nooit is geweest is het bijzonder mooi om zo’n viering eens mee te maken. Wij zijn van harte welkom bij de Benedictijner geloofsgemeenschap in Mamelis.

Voor de poster klik hier