Voor het goed laten verlopen van de vieringen zijn er een aantal regels, die de
kerkgangers in acht behoren te nemen:

* Gelovigen moeten vrij zijn van corona-virus gerelateerde gezondheidsklachten.
* Bij binnenkomst handen ontsmetten. Er mogen maximaal 100 mensen samenkomen in een viering. Meer mensen in een viering is door de overheid niet toegestaan vanwege het in acht nemen van de 1.5 meter regeling. De wijwaterbakjes in de kerk zijn leeg.
* Het dragen van een mondkapje in de kerk is niet meer nodig.
* Volg voor de looproute in de kerk de pijlen op de grond. Houdt onderling de afstand van 1.5 meter in acht.
* Plaatsnemen op de gemarkeerde plekken in de banken (of extra stoelen). Gezinsleden mogen bij elkaar plaatsnemen. Dit geldt ook bij doopjes, huwelijken en uitvaarten in de kerk.
* Tijdens de H.Mis is géén volkszang (alleen voorzang door priester of Cantor/solist(e) met orgelspel). Er zijn geen misboekjes voor de viering.
* Tijdens H.Mis wordt door collectant niet gecollecteerd. Bij trappen priesterkoor staat aan einde van de H.Mis een mandje voor de collecte.
* De H.Communie wordt met inachtneming van de corona-maatregelen (1.5 meter afstand van elkaar bij het naar voren komen; van achter een bidstoel) uitgereikt.
* Bij het aanmaken van kaarsjes en het napraten in of buiten de kerk de 1.5 meter afstand in acht nemen. Naast het vieren van de HH.Missen in de weekenden in de kerken van het parochiecluster Kerkrade-West is het ook mogelijk kinderen te laten dopen, huwelijken te sluiten en uitvaartdiensten te laten plaatsvinden. Ook hierbij geldt als regel dat er maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn.

Namens kerkbestuur en pastoraal team Parochiecluster Kerkrade-West.