Zegening kroedwusjen in parochies Kerkrade-West

Het afgelopen jaar hebben wij noodgedwongen het hoogfeest Maria Tenhemelopneming met daarbij de kroedwusj zegening vanuit de Botanische Tuin moeten verplaatsen naar de afzonderlijke kerken van het parochiecluster. Deze vieringen waren een goed alternatief voor de openluchtmis die al jaren op deze kerkelijke feestdag wordt gevierd in de Botanische Tuin op de avond van 15 augustus. Ook dit jaar moeten wij helaas opnieuw kiezen voor de eigen parochiekerken. Het is allemaal te onzeker of er op een veilige manier in de Botanische Tuin een grotere groep mensen bij elkaar kan komen. Daarbij bestaat de kans dat ook vele oudere parochianen, uit angst, alsnog niet zouden komen. Daarom zal de kroedwusj zegening worden gehouden in het weekend dat het hoogfeest Maria Tenhemelopneming wordt gevierd in de eigen parochiekerken. De vieringen vinden plaats op zaterdag 14 augustus om 18.00 uur in de parochiekerk Kaalheide / Heilust, zondag 15 augustus om 09.30 uur in de kerk van Terwinselen en aansluitend om 11.15 uur in de H.Martinus kerk van Spekholzerheide / Gracht. Tijdens de vieringen wordt in het bijzonder gebeden voor alle persoonlijke intenties en noden die er onder de mensen leven op voorspraak van Maria. De gelovigen worden uitgenodigd om voor deze vieringen zelf een kroedwusj mee te nemen. Deze bijzondere samengestelde bos bevat: twee brood-granen, kruiden met geneeskrachtige werking, kruiden tegen onweer en het walnootblad. De kroedwusjen worden allemaal gezegend.