16 januari 2021 t/m 30 januari 2021

Parochiecluster Kerkrade-West:

Gracht / Spekholzerheide / Heilust / Kaalheide / Terwinselen

 

Beste mensen,

 

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.

We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben.

Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

 

Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans/-bijdrage.

 

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis.

In de kerk  wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd.

Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen te delen.

Dat geeft een bijzondere band.

Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen maar ook naar jonge mensen,

die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

 

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

 

In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken.

Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, strekken wij onze handen naar hen uit.

Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft.

Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig.

Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering.

Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen.

Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

(bron: Kerkbalans 2021).

 

Het voorafgaande artikel kan u misschien doen besluiten om jaarlijks uw eigen parochiekerk financieel te willen ondersteunen.

Voor nadere informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met het parochiekantoor:

 

– Kaalheide/Heilust,  H.Jozef kerk: tel. 06-10200071

– Terwinselen,  kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen: tel. 045-5412581

– Spekholzerheide/Gracht, H.Martinus kerk: tel. 045 – 5412279

 

Klik hier voor de tarieven 2021 voor vieringen in het parochiecluster Kerkrade-West.

De kerkbijdrage is dit jaar verhoogd naar € 90,- per jaar (was de voorbije jaren € 84,-) . 

Zij die ook dit jaar weer de kerk een financieel warm hart toedragen, u allen daarvoor dank, namens het kerkbestuur en pastorale team.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Pastoor Frank Sweer