Maatregelen in verband met corona – virus

Door het kerkbestuur cluster parochies Kerkrade – West zijn de volgende maatregelen genomen die gelden tot en met Pinksteren (zondag 31 mei):

  1.   De HH.Missen (publieke liturgische vieringen) komen in de weekenden van de kerken in Kerkrade-West te vervallen. Deze regeling is ook van toepassing op de kapel van Zorgcentrum Firenschat. Hierdoor komen de HH. Missen en vieringen voor de gelovigen ook in de Goede Week en Pasen te vervallen.
  2. Uitvaarten kunnen wel via de kerken van Kerkrade – West worden verzorgd. Daarbij zal aan de nabestaanden worden medegedeeld, dat uitvaartdiensten alleen in kleine kring in de kerken kunnen plaatsvinden. Dus niet meer dan 30 mensen. Hiermee wordt voldaan aan de richtlijnen van de Nederlandse overheid.
  3. Voor de maand maart en april staan geen huwelijken ingepland.
  4. Kinderen kunnen in kerken van Kerkrade – West worden gedoopt in besloten kring met naaste familie en vrienden.
  5. Sacrament van de Zieken kan door de pastoor en pastor worden gegeven aan ernstig zieke mensen in besloten kring.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met pastoor Frank Sweer, tel. 045 – 5412581. Via de website houden wij u verder op de hoogte over eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom het corona – virus.

In deze moeilijke tijd willen wij in bijzonder in gebed met elkaar verbonden zijn, vooral met de zieken en hulpverleners rondom het corona – virus.

Namens:

Kerkbestuur

Pastoraal Team: pastoor Frank Sweer, pastor Knubben, diaken Math Cuvelier

Parochiecluster Kerkrade – West