Intenties kunt u opgeven op het parochiekantoor of telefonisch, Voor gegevens Contact met Uw parochiekantoor klik hier. De stipendia voor HH. Missen komen volledig ten goede aan de kerk kas. Dus als tegemoetkoming in de exploitatiekosten van onze kerk.

Het Bisdom Roermond adviseert over de tarieven voor de verschillende diensten. Daarnaast wordt binnen het Dekenaat Kerkrade onderling overleg gepleegd over de gehanteerde tarieven en deze zijn ook voor ons de leidraad. Deze kunnen echter jaarlijks gewijzigd worden.

De bijdrage voor rouw-, trouw en jubileumdienst wordt niet gevraagd van parochianen, die 4 jaar, voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, voldoende kerkbijdrage hebben betaald aan de parochie of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie.

Tarieven:

 • DOPEN
  • Doopkaars                                                                                          €  15,-
  • Oorkonde                                                                                            Cadeau
  • Doopmagazine                                                                                  Gratis
  • brief dekenale katechese + folder + data                                     Gratis
  • Vrije gaven                                                                                         advies bedrag € 20 tot € 50 vragen aan doopouders
 • HUWELIJK
  • Trouwgeld                                                                                           € 400,-
  • Trouwkaars                                                                                        Zelf kopen
  • Bloemen                                                                                             Zelf doen
  • Collecte                                                                                               1 X
  • Muziek                                                                                                Zelf regelen
 • HUWELIJK-JUBILEA
  • 25/40 jaar                                                                                           € 250,-
  • 50/60 jaar                                                                                           € 250,-
 • UITVAARTEN
  • H.Mis                                                                                                   € 400,-
  • Koor  / organist                                                                                  €  60,-
  • Rechtstreekse crematiedienst met priester                                   € 400,-
  • Na H.Mis een crematie/ander kerkhof buiten cluster                €  50,-
  • Na H. Mis begeleiding naar kerkhof binnen cluster                    Gratis
  • Avondwake                                                                                        €  20,-
  • Avondwake zonder  uitvaartmis of crematiedienst                    € 400,-
  • Offergang                                                                                           10 HH. Missen
 • MISINTENTIES
  • Weekdagen                                                                                        €  10,-
  • Weekend                                                                                             €  20,-
 • KERKBIJDRAGE
  •                                                                                                               €  84,-

Er bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld jaardiensten voor een periode van 10 of 20 jaar vooruit te betalen (Stichting).

 

.