Er is een overkoepelend kerkbestuur voor de 4 parochies binnen het Cluster Kerkrade-West (Kaalheide, Spekholzerheide/Gracht en Terwinselen. Vanuit Terwinselen hebben Ralph Scholtes en Fon Kikken zitting in het overkoepelend kerkbestuur.

Binnen de parochie Terwinselen is een kerngroep geformeerd waarmee de eigen identiteit van de parochie gewaarborgd is. Deze kerngroep is gevormd uit leden van het voormalig kerkbestuur van de parochie Terwinselen.

De leden zijn het aanspreekpunt. Alles wat er rondom de kerk en de parochie praktisch geregeld moet worden gebeurt vanuit de kerngroep, uiteraard in samenwerking/samenspraak met de vrijwilligers en onder eindverantwoording van het clusterbestuur.

Leden kerngroep Terwinselen:

Voorzitter:
Pastoor F. Sweer
St.Hubertuslaan 80

6467 EK Kerkrade
045 – 541 25 81

Secretaris:
Fon Kikken
Boskriek 5
6372 XM Landgraaf

045 – 541 02 96

Administrateur:
Richard Franck
Laurentiusstraat 58
6467 CA Kerkrade
06 – 510 12 12 3

Gebouwen:
Ralph Scholtes
Daslook 15
6467 JB Kerkrade
045 – 542 81 83

Begraafplaats
Jan Frusch

Maarzijde 58

6467 GC Kerkrade

045- 566 07 40