Op 1 oktober 2013 heeft de Provincie Limburg bekend gemaakt dat in het kader van de subsidieregeling “Restauratie en stimulering herbestemming monumenten” het kerkgebouw van de RK parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Terwinselen) een bijdrage ontvangt van € 500.000 voor de restauratie van de daken, de kapconstructie en de gevels van de kerk. Naast de Provincie Limburg leveren het bisdom Roermond (€ 200.000), de gemeente Kerkrade (€ 150.000) en de parochie een essentiële bijdrage aan de restauratiekosten.

Het kerkgebouw verkeert al jaren in een zeer slechte bouwkundige staat. Deze situatie wordt met het verloop van de tijd steeds slechter. Het gebouw is momenteel niet volledig wind en waterdicht waardoor de technische staat (nog) verder achteruitgaat. Het kerkgebouw is een Rijksmonument en vormt samen met de pastorie en de Botanische Tuin het historische hart van de wijk Terwinselen.  De kerk is een karakteristiek en beeldbepalend monumentaal gebouw met wortels uit het Limburgse mijnverleden, een baken in de wijk Terwinselen.

De afgelopen jaren is getracht financieringsmogelijkheden te vinden die het herstel en daarmede het pastorale gebruik en behoud van het gebouw mogelijk maken. Uiteindelijk is dit gelukt dankzij de hulp van bovengenoemde partijen. Op basis van bouwkundige prioriteiten zijn diverse offertes gemaakt. De kosten voor de restauratie worden geraamd op € 1.150.000. Er is dus een bedrag van € 300.000 dat niet door subsidies gedekt. Er was uiteraard door het kerkbestuur een bedrag gereserveerd voor de restauratie, maar geen € 300.000. Wij komen € 150.000 tekort. Daarnaast zijn er in de toekomst nog kosten in de kerk (interieur), deze kosten komen deels voort uit het niet water en winddicht zijn van de kerk.

Het kerkgebouw (in 1921 gebouwd) is van cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. Bijzondere waarde ontleent het kerkgebouw aan de situering met aan de rechterzijde de pastorie en de Botanische Tuin en aan de linkerzijde de voormalige dokterswoning eveneens naar ontwerp van architect J.H.H. van Groenendael, en is daarmee van belang voor het aanzien van de gemeente Kerkrade.

In 1980 is de kerktoren in de steigers geweest en toen zijn uit financieel oogpunt alleen de noodzakelijkste reparaties uitgevoerd. Verder is in het najaar van 1985 het stucwerk hersteld omdat het was aangetast door optrekkend vocht. De kerktoren zal nu weer in de steigers moeten en het stucwerk kan men alleen repareren als de kerk wind en waterdicht is. Een grondige restauratie is echt noodzakelijk en deze zal ook afdoende moeten zijn. Besparen op kosten zal na verloop van tijd extra kosten meebrengen.

Gezien het uitzonderlijk feit dat de diverse partijen elk bijdragen in de subsidie, is dit de kans om een karakteristiek en beeldbepalend monumentaal gebouw met wortels uit het Limburgse mijnverleden te behouden. Deze kans is uniek. Het gebouw is een baken in de wijk Terwinselen.

 

Uiteraard zullen diverse fondsen aangeschreven worden. Het belangrijkste is echter dat de restauratie door de gemeenschap gedragen wordt en dat men zijn steentje wil bijdragen. De komende tijd zullen er diverse acties plaatsvinden.