In de voorgevel van de kerk van Terwinselen bevindt zich een nis.

Daarin staat een beeld van Maria, de moeder van Jezus.

Elke cultuur kent zijn eigen madonnaverering, iedere tijd heeft zijn eigen beeld.

De Romaanse Madonna uitgebeeld zittend, haar zoon op schoot met een boek.

De Madonna als zetel: “Zetel der wijsheid”

Deze titel past bij de kerk van Terwinselen.

Hij refereert aan moederschap, geborgenheid en kennis.

Het in brons uitgevoerde ontwerp is de madonna, een moeder die haar kind koestert.

De zetel is verworden tot een vlak, tot een toren van de kerk.

Het kind kan door de nis de wereld zien en vragen stellen: “Wie? Wat? Waarom?”

Vragend opstellen vormt de Zetel der wijsheid.

 

waarom.

Het kerkgebouw is een Rijksmonument en vormt samen met de pastorie en de Botanische tuin aan de St. Hubertuslaan het historische hart van de wijk Terwinselen die in de volksmond d’r Sjtaat wordt genoemd, refererend aan de voormalige staatsmijn Wilhelmina.

De eerste steenlegging van de kerk “de Onbevlekte Ontvangenis van de H.Maagd Maria” vond plaats op 10 juli 1921. De grond werd gekocht van graaf Louis de Marchant et d’Ansembourg met een lening van het ondersteuningsfonds van de Staatsmijnen.

De kerk is gebouwd met veldbrandsteen. Deze is gebakken in een speciaal hiervoor gebouwde oven die zich bevond op de plaats van de huidige dr. Nolensstraat. Het benodigde grind werd ten zuiden van de hoeve Winselerhof gewonnen. De buitensokkel en de versieringen aan de kerk zijn van Nievelsteiner-zandsteen afkomstig uit een groeve in het naburige Herzogenrath (Duitsland).

Op verzoek van bouwpastoor J. Spierts in 1929 heeft de toen nog jonge Limburgse kunstschilder Charles Eyck diverse werken geleverd om het interieur te verfraaien. Naast deze schilderingen zijn er ook werken te bewonderen van René Smeets, Arthur Nols en Frans Nols, een van de Amsterdamse Limburgers die afkomstig was uit Terwinselen!

Tevens is de kerk kunstwerken rijk op het gebied van glas, emaille, houtsnijwerk en beeldhouwwerk van de hand van o.a. Theo Lenartz, Walter van Hoorn, Nico Duprez en Edmond Wesseling.

In de loop der jaren zijn er verschillende grote renovaties verricht omdat het gebouw veel last had van mijnschade en vochtinwerking.

Ook in de 21e eeuw verkeerde de kerk in een zeer slechte bouwkundige staat en was ze niet meer wind- en waterdicht.

In 2014 – 2015 heeft d.m.v. bijdragen van de Provincie Limburg, de gemeente Kerkrade en het kerkbestuur een grootschalige restauratie plaatsgevonden van de gevels, de daken en de kapconstructie.

Daarnaast zijn er diverse acties gehouden door vele vrijwilligers van de parochie om ook een bijdrage te kunnen leveren aan het behoud van het kerkgebouw en daarmee het pastorale gebruik mogelijk te blijven maken. Maar ook om middelen te verwerven om in de toekomst tevens het interieur te herstellen.

Een van de actie’s is de gelimiteerde uitgifte van een bronzen kunstwerk “Zetel der wijsheid” van de hand van beeldend kunstenaar Maria Stams die in Terwinselen woonachtig is geweest.

wat.

De Zetel der wijsheid (in het latijn: Sedes sapientiae) is een wijze waarop Maria, de moeder van Jezus, in de beeldende kunst wordt voorgesteld en is van oorsprong Byzantijns. Dergelijke afbeeldingen kwamen het eerst voor in de oosterse religieuze kunst (van de 7e eeuw). In het Westen komt de afbeelding eerst in miniaturen voor (9e/10e eeuw), daarna ook als sculptuur (11e/12e eeuw).

In Nederland bevinden zich Sedes sapientiae o.a. in de abdijkerk van Rolduc, de St. Servaasbasiliek te Maastricht, de Onze-Lieve-Vrouwekapel in St.Odiliënberg, het Museum Catharijnenconvent in Utrecht en het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

wie.

Maria Stams (1956)

Het mensbeeld vormt de rode draad in het werk van Maria Stams. “Stams bouwt het gebeeldhouwde lichaam met zorg op. Ze permitteert zichzelf alle vrijheid om accenten te leggen en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden en ontdekkingen.” Zo verwoordt kunstcriticus Wim van der Beek haar werken.

Maria volgde de opleiding Plastische Vormgeving aan de ABK Maastricht (1982-1988) bij de bevlogen kunstenaar/docent Appie Drielsma. Sindsdien is beelden maken haar beroep, gecombineerd met docentschap aan de Vrije Akademie ZOM.

Vanaf 2009 werkt ze samen met José Fijnaut aan portretopdrachten, onder de naam Koppig Limburg. Door samen te werken komen er mooie dingen op het pad.

Door samen te delen, ontstaat een ‘Zetel der Wijsheid’.

Klik  hier voor de flyer