Het kerkbestuur behartigt het algemeen beleid van de parochie in pastoraal en materieel inzicht. In de praktijk komt het er op neer dat het bestuur zich bezig houdt met de volgende bestuurszaken;
– beheren van het parochieel vermogen
– het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
– het adviseren van de pastoor
– het zorg voor een goede communicatie en coördinatie tussen alle betrokkene binnen onze organisatie.

Ons kerkbestuur telt 6 leden.

Voorzitter:  

Pastoor F. Sweer

Hubertuslaan 80, 6467 CK Kerkrade,                         045-541 25 84 / 06-12412280

Vice-voorzitter/ Liturgie en diaconie:

Dhr. M. Sterk

Pater Kolbeweg 5, 6466 AV Kerkrade,               045-5111468

Secretaris:

Dhr. F. Kikken

Boskriek 5, 6372 XM Landgraaf                         045-5410696

Penningmeester:

Dhr P. Laven

Sophiastraat 23, 6466 CR Kerkrade                    06-29084784

Gebouwen en kerkhoven

Dhr M. Hanssen

Plein 31, 6466  GG Kerkrade                         06-48172751

Lid: 

Dhr R. Scholtes

Daslook 15, 6467 GG Kerkrade                            045-5428183

Notuliste:

Mevr. B. Houben- Horck