‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. In de bijlage vindt u de tekst van de brief van de bisschoppen door het Secretariaat van de R.-K. Kerkprovincie  uitgegeven.

Klik hier voor de bijlage

Met vriendelijke groet,

Pastoor Frank Sweer