Op initiatief van buurtbewoners heeft de gemeente het verzoek toegekend om de parkeerplaats aan de Kerkstraat tegenover de voormalige woning van wijlen pastor Bert Knubben, om te dopen naar Pastor Knubbenplein. Het kerkbestuur en de parochie willen dit niet zo maar ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is in overleg met de gemeente besloten de onthulling van het straatnaambord te laten plaatsvinden bij aanvang van de Sacramentsprocessie te Spekholzerheide-Gracht op zondag 26 juni a.s., en wel om 10.00 uur. U bent hierbij van harte uitgenodigd.