Op korte termijn zullen de kerken in ons land weer worden geopend voor het vieren van de liturgie.

Daarbij mogen wij in het bijzonder denken aan de HH. Missen in de weekenden in de kerken van het parochiecluster Kerkrade-West.

De kapel  van  Zorgcentrum Firenschat blijft nog steeds gesloten.

 

Door bisschop Harrie Smeets is een pastorale brief geschreven bij gelegenheid van de versoepeling van de lockdown voor de kerken.

Klik voor de pastorale brief van de bisschop hier.

 

De mogelijkheid wordt door de bisschoppenconferentie geboden, om al per 1 juni de kerken te openen voor HH. Missen, waarin 30 mensen aanwezig mogen zijn.

Dit aantal wordt te laag bevonden door kerkbestuur en pastoraal team.

De kans is dan reëel  aanwezig dat te veel mensen niet worden toegelaten in een weekendviering.

 

Daarom is nadrukkelijk gekozen om pas per 1 juli de kerken te openen voor het vieren van HH.Missen.

Vanaf dat moment mogen namelijk 100 mensen een viering bijwonen.

Hierdoor ontstaat ook voldoende tijd om de opening van de kerken, gezien de protocollen rondom het corona-virus, goed voor te bereiden.

 

Over wat de protocollen concreet betekenen voor de gelovigen in de kerken van Kerkrade-West zullen wij u op een later tijdstip informeren.

 

Samen als geloofsgemeenschap mogen wij uitkijken naar het moment dat wij samen de H.Mis in de parochiekerk weer mogen vieren.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Pastoor Frank Sweer