Nadat de parochiekerken wekenlang gesloten zijn geweest voor het vieren van de Eucharistie, kunnen vanaf 1 juli 2020 in het parochiecluster Kerkrade-West de HH.Missen weer op de vertrouwde tijdstippen in de kerken worden gevierd.

 

In een viering mogen maximaal 100 mensen samenkomen. Door het kerkbestuur en pastoraal team is de keuze gemaakt om niet met reserveringen te werken.  Het is goed om te weten dat wij ons strikt aan de 100 mensen zullen houden,

omdat wij anders de overheidsregels overtreden en strafbaar zijn.

 

Tijdens de H. Mis zal geen H. Communie worden uitgereikt. Gezien de huidige voorschriften kan dit niet op een voldoende waardige wijze gebeuren. De voorschriften zijn: een spatscherm, vooraf nogmaals ontsmetten van de handen en uitreiken H. Hostie met een pincet.

De gelovigen zullen wel de ‘Geestelijke Communie’ ontvangen, waarbij een extra gebed wordt uitgesproken en een

moment van stilte in acht wordt genomen.

Tijdens de H. Mis zal door de priester de Eucharistie worden gevierd met brood en wijn. De priester alleen zal het

Lichaam en Bloed van Christus nuttigen.

Bij verdere versoepeling van de regelgeving rondom de H. Communie, zal opnieuw gekeken worden of de H. Communie Wel/niet kan worden uitgereikt.

 

Voor de niet gelezen misintenties gedurende de periode 15 maart t/m 28 juni kan de familie contact opnemen met het parochiekantoor om deze alsnog te laten lezen op een door de familie zelf aan te geven moment.

Voor het bijwonen van vieringen in de kerken is een protocol opgesteld.  Klik hier voor de bijlage.

In Christus met elkaar verbonden,

 

Pastoor Frank Sweer