Kerk Terwinselen

 

Het kerkgebouw is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling.

Het kerkgebouw bezit architectuurhistorische waarde vanwege het bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur, als voorbeeld van het oeuvre van architect J.H.H. van Groenendael, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek.

Ensemblewaarde ontleent het kerkgebouw aan de situering met aan de rechterzijde de pastorie en de Botanische Tuin en aan de linkerzijde een dokterswoning eveneens naar ontwerp van architect J.H.H. van Groenendael, en daarmee van belang voor het aanzien van de gemeente Kerkrade.

Het kerkgebouw is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur, en de hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

 

Restauratie

Buitenkant

Je kunt mooie gebouwen hebben, maar om ze te onderhouden, wordt steeds spannender. Het is daarom des te fijner om te zien dat het de parochie van Terwinselen gelukt is de renovatie van het kerkgebouw te realiseren (2014/ 2015).

Meer dan tien jaar geleden was al duidelijk dat restauratie noodzakelijk was omdat het kerkgebouw in slechte bouwkundige staat verkeerde. Door diverse omstandigheden was dat er echter niet van gekomen.

Uiteindelijk is mede dankzij subsidies van de provincie Limburg, de gemeente Kerkrade en het bisdom Roermond en de bijdrage van de eigen parochie de restauratie mogelijk gemaakt

Gezien het unieke feit dat diverse partijen bijdragen, is dit de kans om een karakteristiek en beeldbepalend monumentaal gebouw met wortels uit het Limburgse mijnverleden te behouden.

Niemand zal kunnen ontkennen dat de kerk beeldbepalend is voor het aangezicht van de wijk Terwinselen. Het kerkgebouw (in 1921 gebouwd), de pastorie, het voormalige doktershuis en de Botanische Tuin zijn qua architectuur en uitstraling uniek. Het is een monumentale hoek in de wijk die je als eenheid moet bezien en die het verdient om in stand te worden gehouden.

 

Acties

Er zijn diverse acties geweest vanuit de parochie om gelden te genereren o.a.: Terwinseler Straatmarkt/ Terrasse de la Tour, verkoop Sjaatse Wien, donaties van particulieren en bedrijven, afscheidsreceptie wethouder Peter Thomas, actie “Sjponsor ing daachpan, bijdrages van diverse fondsen en de verkoop van een gelimiteerd kunstwerk van Maria Stams.

 

Van buiten naar binnen

De renovatie aan de buitenkant is een feit, maar eenieder die de kerk binnentreedt zal direct zien dat het opknappen van de binnenkant zeer wenselijk is.

Het niet wind- en waterdicht zijn van de kerk heeft namelijk ook aan de binnenkant duidelijk zijn sporen achtergelaten.

Daarom zijn er ook plannen om de kerk ook aan de binnenkant onderhanden te nemen.

De planning is niet om het interieur te moderniseren maar echt bij de tijd te brengen. komt hierbij goed van pas.

 

Financieel

Veel mensen hebben geen idee hoe laat het is financieel gezien. “Ze hebben nog geld genoeg, zo erg zal het toch niet zijn” is een gedachte die nog niet weg te bannen is. Terwijl de berichten in veel parochies een heel ander beeld geven. Het is te hopen dat mensen duidelijk gaan zien waar we samen voor staan zodat we de kerk toekomst geven.

 

Binnen restauratie

Zoals beschreven is heel veel uit de kast gehaald met betrekking tot het genereren van gelden bij de buitenrestauratie.

Het kerkbestuur heeft een subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het gaat om een subsidie voor de instandhouding van de kerk. Deze subsidie, die op 1 augustus 2016 is verleend, dekt echter slechts een deel van de te maken restauratiekosten.

Verder verlenen de provincie Limburg en het Bisdom Roermond een subsidie.

 

Uiteraard heeft de parochie gelden gereserveerd voor de restauratie van het interieur maar voor de restauratie van het orgel en een verlichtingsplan ontbreken echter de benodigde middelen.

Licht en muziek is onontbeerlijk in een kerkgebouw.

 

Met de slogan “Los ee lempsje brenne vuur de kirch” vragen wij om een bijdrage te leveren. De kerk moet een plaats zijn voor ontmoeting en samenzijn voor nu maar ook voor de toekomst.

Naast de liturgie moet er uiteraard ook plaats zijn voor andere activiteiten.

U kunt hierbij helpen.

 

 

 

Investeren in mensen of stenen

 

Een belangrijke opdracht van kerkelijke bestuurders is om de mensen en de stenen weer op een adequate en betaalbare manier bij elkaar te brengen. Kerkgebouwen worden nu (te) vaak als een loden last ervaren. Daarom komt het veel voor dat alles zo lang mogelijk bij het oude wordt gelaten. Totdat – letterlijk – de laatste kerkganger het licht uit kan doen.

God heeft geen dak boven het hoofd nodig, maar mensen wel. Investeren in mensen of in stenen, het gaat altijd samen op.

 

 

Nu of nooit

 

Begin november 2017 begint de restauratie van binnen. Deze zal waarschijnlijk duren tot 1 mei 2018.

Het kerkgebouw is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling.

Het kerkgebouw bezit architectuurhistorische waarde vanwege het bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur, als voorbeeld van het oeuvre van architect J.H.H. van Groenendael, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek.

Ensemblewaarde ontleent het kerkgebouw aan de situering met aan de rechterzijde de pastorie en de Botanische Tuin en aan de linkerzijde een dokterswoning eveneens naar ontwerp van architect J.H.H. van Groenendael, en daarmee van belang voor het aanzien van de gemeente Kerkrade.

Het kerkgebouw is van belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur, en de hoge mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

 

Licht

Een nieuw lichtplan leidt er toe dat schilderingen goed te zien zijn en geeft meer sfeer in de kerk. Het orgel raakt steeds meer in verval. Er zal op korte termijn groot onderhoud gepleegd moeten worden. Door Verschueren Orgelbouw BV is in 2016 de uitgebreide offerte uitgebracht waarin de noodzaak van het groot onderhoud staat omschreven.

 

Monument

 

Het kerkgebouw is een rijksmonument, met rijksmonumentennummer 513738.

Op zondag 10 september was de kerk te bezichtigen in het kader van Open Monumentendag.