Paus Franciscus roept 2021 uit tot St. Jozef jaar

Beste mensen,

In elke kerk staat wel een Jozef beeld of is er een Jozef altaar.

Parochies en kerken zijn toegewijd aan heiligen en daarbij is in het verleden ook vaker gekozen voor St.Jozef.

Wij kennen daarnaast uit het verleden ook scholen en verenigingen die de naam droegen van St. Jozef.

Gelukkig ook nog in onze dagen!

De verering van St. Jozef begint in de 15e eeuw

en werd vooral door de H.Birgitta van Zweden en de H.Bernardus van Siena bevorderd.

In 1621 werd zijn feest op 19 maart voor heel de Kerk voorgeschreven.

Paus Pius IX heeft St.Jozef tot patroon van de H.Kerk verheven.

St.Jozef is oa. beschermheilige voor het huisgezin, arbeiders, stervenden, tegen woningnood, verleidingen en moeilijkheden.

In de St.Jozef maand maart willen wij in de weekendvieringen achtereenvolgens bidden voor:

1- het huisgezin; 2- bij zorgen en moeilijkheden; 3- genezing van zieken; 4- voor alleenstaanden.

Deze gebeden worden voor de geloofsbelijdenis uitgesproken.

Daarbij zullen wij een noveenkaars van St. Jozef aansteken voor alle persoonlijke intenties.

Op deze manier willen wij op een eenvoudige wijze invulling geven aan het St.Jozef jaar uitgeroepen door paus Franciscus.

Op zaterdag 20 maart 2021 in de H.Mis van 18.00 uur vieren

wij in een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van Kaalheide/Heilust,

die is toegewijd aan St. Jozef, het kerkelijk hoogfeest St. Jozef, Bruidegom van de maagdMaria.

Dan willen wij (corona proef) een kleine lichtprocessie lopen naar het St. Jozef altaar

om daar kaarsjes te laten branden.

Na afloop ontvangen de aanwezigen een medaille en bidprentje van St. Jozef.

Met vriendelijk groeten,

Pastoor Frank Sweer