Een van de taken van het kerkbestuur is het voeren van een goed financieel beheer. Onder goed financieel beheer wordt verstaan, dat door correcte besteding van de inkomsten, het voortbestaan van de parochie wordt gewaarborgd.

De kerkbijdrage is dus bedoeld als financiële ondersteuning van het pastorale werk, onderhoud van het kerkgebouw en parochiële activiteiten. Als richtbedrag wordt op advies van het bisdom en dekenaat uitgegaan van een bedrag van circa € 84,- per jaar. Binnen onze parochie proberen wij dit richtbedrag met enige soepelheid te hanteren.

Omwille van een gezonde parochiegemeenschap waarbij het hebben van eigen inkomsten van groot belang is, verzoeken wij u dan ook vriendelijk om aan de kerkbijdrage mee te doen of weer deel te nemen. Neem hiervoor contact met de administrateur van het kerkbestuur.
(gegevens kunt u vinden in de verzamellijst)

Bijdragen kunnen worden overgeboekt op:

Rabobank reknr: 14.84.98.930
Postbank reknr: 5730340
CVB bank reknr: 91.69.61.818

Ten name van het Kerkbestuur H. Jozef Kaalheide

Met vermelding van “Kerkbijdrage, naam en adres”