Vieringen met Kerstmis 2020 in het cluster Kerkrade-West

Met het overlijden van pastor Bert Knubben, bestaat het pastorale team van het parochiecluster alleen nog uit één pastoor en één diaken. Dit heeft vergaande gevolgen voor het aantal vieringen rondom Kerstmis. Ook zijn mistijden aangepast om te komen tot een goede tijdsverdeling. In onderstaand schema staan alle vieringen aangegeven voor de Kerstdagen met daarbij de (voorlopige) muzikale invulling.

 

Kerstavond:

Kapel Firenschat                    16.00 uur

Terwinselen                            18.00 uur        Harmonie St. Callistus

Kaalheide/Heilust                  20.00 uur        Jongerenkoor /Gem. Kerk. Zangkoor St.Jozef

Spekholzerheide/Gracht         22.00 uur        Kerk. zangkoor St. Rochus

1e Kerstdag:

Terwinselen                            09.30 uur        organist en soliste

Spekholzerheide/Gracht         11.15 uur        Dameskoor St. Martinus

2e Kerstdag:

Kaalheide/Heilust                   09.30 uur        Harmonie St.Jozef

Spekholzerheide/Gracht         11.15 uur        Mannenkoor David

 

Gezien het beperkt aantal zitplaatsen (op dit moment nog max. 30) per viering als gevolg van de geldende coronamaatregelen, is het verplicht om vooraf via het eigen parochiekantoor een zitplaats te reserveren voor het bijwonen van een kerstviering tijdens de kerstdagen.