Na de carnavalsdagen een askruisje
Op de elfde van de elfde stroomde de pleinen en cafés weer overal vol in de maand november
van het afgelopen jaar. Het was even wennen na de lange onderbreking als gevolg van de
coronapandemie. Zo mocht ook de Vasteloavends Verain Kirchroa-West de aftrap geven van
hun bijzonder jubileumjaar 6 x 11 in de Heidsjer Treff. Zij hebben een goed gevuld
programma weten op te stellen met allerlei activiteiten voor het carnavalsseizoen. De echte
carnavalsvierder heeft ook voor de komende drie dolle carnavalsdagen hoge verwachtingen.
Mensen zullen weer bijzonder zijn uitgedost en de gezichten zijn weer prachtig geschminkt.
Alleen nog goed weer en het feest is compleet. Al blijft het opletten met het aantal biertjes.
Dat laatste niet alleen voor het alcoholpercentage, maar zeker ook voor de prijs van een
biertje. Belangrijker dan het aantal biertjes is toch vooral de gezelligheid en het samenzijn! Na
deze dagen begint in de Kerk met de Vastentijd, een belangrijke periode op weg naar Pasen.
Een tijd van bezinning en wat meer stil proberen te staan bij alles wat wij om ons heen zien
gebeuren. Deze belangrijke kerkelijke tijd wordt gemarkeerd door het halen van het askruisje
in de Kerk. Hiervoor krijgt iedereen, die het askruisje wilt ontvangen, de gelegenheid op de
avond van Aswoensdag 22 februari 2023 in de H.Mis van 19.00 uur in de parochiekerk van
Terwinselen.