Bezinnings-/boeteviering in de Vasten
Alles lijkt om ons heen steeds sneller te veranderen. In een flits lijkt alles in deze tijd aan ons voorbij te gaan. Vele mensen kunnen de tijd als het ware niet meer bijhouden. Ouderen ervaren dit heel bewust in onze dagen. Als kind leek een zomervakantie eindeloos te duren. Bij het ouder worden zien wij dat toch allemaal een beetje anders. Hebben vaak nauwelijks tijd om op adem te komen. Het gevolg is dat vele mensen in onze samenleving afhaken en alles op zijn beloop laten. “Wij zien wel wat de toekomst ons nog zal brengen”, horen wij vele mensen zeggen. Dat laatste is natuurlijk geen goede instelling. Dan gaan mensen zich laten ‘hangen’; nemen een afwachtende houding aan; vervallen vaak in negatief gedrag. Daar zien
wij genoeg voorbeelden van om ons heen. Willen wij dat doorbreken, dan wordt een actieve houding van ons verwacht. Daar schort het in onze samenleving nogal eens aan als wij om ons heen kijken. Soms moeten wij door doodse momenten in het leven heen groeien. Tegenslagen kunnen incasseren en verwerken. Dat is niet gemakkelijk. Daar willen wij in de bezinningsviering wat meer over nadenken. Als thema heeft deze viering meegekregen: ‘Een nieuw begin maken: hebben wij daarvoor de energie en de moed?’ Wij mogen daarbij de hulp inroepen van de mensen om ons heen en daarbij ook kijken wat het geloof ons heeft te bieden.
De bezinnings-/boetevieringen worden gehouden in de kerken van het arochiecluster in het weekend van de 5e Vastenzondag op 25 en 26 maart 2023. Met Jezus willen wij naar ons zelf kijken. Hij weet in het evangelie van de 5e Vastenzondag nieuw leven te geven aan Lazarus. Zo mag Hij ieder van ons nieuw leven geven, als wij zijn vastgelopen en op zoek zijn naar nieuwe wegen in het leven.