Welkom op de site van het Cluster Kerkrade-West.
Voor een kerk die belijdt katholiek te zijn kan een digitale kerk een uitdaging zijn om mensen wereldwijd met elkaar te verbinden. Of, om het te zeggen met de woorden van paus Franciscus in zijn recente toespraak over ‘Christus verkondigen in het digitale tijdperk’: ‘Het internet moet gebruikt worden om vaak gekwetste of verloren reële mensen te ontmoeten en hen echte redenen voor hoop aan te bieden.’ Prachtig, het internet als pastoraal en diaconaal instrument.

Welkom op de nieuwe site van de parochies Kaalheide, Spekholzerheide/Gracht en Terwinselen. Een nieuw platform waarmee wij u goed willen informeren en waar u een ankerpunt kunt vinden om samen met ons uw parochie ook op internet een herkenbaar gezicht te geven.

Het clusterbestuur van parochies Kerkrade-West : Kaalheide/Heilust, Spekholzerheide/Gracht en Terwinselen