Geschiedenis

Aan het begin van deze eeuw ontstonden als gevolg van de expansie van de mijnindustrie nieuwe woonkernen. Ook Kaalheide behoorde hiertoe. Binnen de nieuwe leefgemeenschappen ontstond al snel de behoefte om op religieus gebied een eenheid te vormen. Aan deze eenheid werd door de Paters Conventuelen in 1922 gestalte gegeven. Rector Stanislaus van de Berg, grondlegger van het rectoraat, droeg op 19 maart, de feestdag van St. Jozef en tevens onze patroonheilige de eerste H. Mis op. Tot die tijd was Kaalheide verdeeld over de parochies St. Lambertus (Kerkrade-Centrum) en St. Martinus (Spekholzerheide). Deze eerste dienst vond plaats in een houten noodkerk gelegen aan de Heiveldstraat.

De paters zijn in 1926 begonnen met de bouw van het huidige kerkgebouw dat in 1928 in gebruik genomen werd. Ook op het gebied van het verenigingsleven zijn er vele initiatieven door de paters genomen. Denk hierbij maar eens aan: de harmonie (toen fanfare), het kerkkoor, het mannenzangkoor, het Kolbegebouw, enz.

Het einde van het rectoraat valt nagenoeg samen met het einde van de mijnindustrie. In 1969 hebben de paters Kaalheide verlaten. Het eerste team van wereldgeestelijken bestond uit Pastoor Peter Wiertz en Kapelaan Jan Geurts. Opnieuw ontplooiden zich initiatieven. Namelijk: de her-oprichting van het kerkkoor door de kapelaan en het stichten van het jongerenkoor en een begrafeniskoor door de pastoor. Van 1975 tot 2004 was pastoor Wiertz alleen verantwoordelijk voor de zielzorg. Sinds zijn emeritaat worden wij door een pastoraal team geleid en begeleid. Sinds maart 2007 o.l.v. pastoor Frank Sweer. In 2004 startten wij een grootscheepse restauratie van het kerkgebouw en deze werd in 2007 afgesloten. Zodoende is onze kerk niet alleen pastoraal maar ook bouwkundig gezien klaar voor een goede start van een nieuwe periode.

Op de website van kerkgebouwen-in-limburg kunt u meer informatie vinden over de kerk, klik hier voor die informatie