Priester

is geroepen, gewijd en gezonden.
Hij heeft van de bisschop de wijding ontvangen en dientengevolge in staat de eucharistie voor te gaan

Pastoor

is een priester aan wie door de bisschop de kerkelijke zorg (herderlijk en bestuurlijk) van een parochie is toevertrouwd.

Diaken

is een gewijde functie.
Hij is verantwoordelijk voor de diaconie. Denk hierbij aan ziekenbezoek, stervensbegeleiding, uitvaart, dopen, catechese, enz. Daarnaast heeft hij een functie binnen de liturgie (o.a. preken)