Net als in ieder huishouden heeft ook de parochie uitgaven welke door inkomsten gedekt dienen te worden.

 

De belangrijkste uitgaven in een parochie zijn onder andere:

 • onderhoud, gas, water en licht van de kerkelijke gebouwen
 • verzekeringen
 • salarissen en sociale lasten van functionarissen
 • kosten van erediensten
 • vaste bijdragen aan het Bisdom
 • bureaukosten
 • rente van schulden

 

De bronnen van inkomsten welke dienen ter voldoening van voormelde kosten zijn onder andere:

 • collecten
 • kerkbijdrage
 • grafhuren
 • misintenties, stichtingen ten behoeve van missen.
 • Donaties en legaten.
 • Grafhuren, misintenties en stichtingen zijn ontvangsten voor de parochie waarvoor de parochie een tegenprestatie dient te leveren.

Collecten en kerkbijdrage zijn vrijwillige bijdragen.

 

Kerkbijdrage:

 

Een van de belangrijkste bronnen van inkomsten in onze parochie is de kerkbijdrage waaraan momenteel meer dan de helft van onze geregistreerde parochianen meedoet. De meer vaste kerkgangers  steunen ons extra door hun bijdrage aan de collecte tijdens de dienst. De kerkbijdrage is een vorm van contributie, waarmee ons kerkgebouw, de personeelskosten, alsmede de pastorale uitgaven en verdere afdrachten worden betaald. Het richtbedrag in het Dekenaat Kerkrade bedraagt voor de modale eenheid, € 90,00 per jaar. Indien men deelneemt aan de kerkbijdrage in onze parochie gedurende minimaal de laatste 4 jaar, vervallen de misstipendia bij huwelijksmissen en uitvaartdiensten. Bij een lagere kerkbijdrage wordt een bijdrage gevraagd naar rato van de betaalde kerkbijdrage gedurende de laatste 4 jaar. In onze parochie is ieder vrij wat betreft de hoogte van de bijdrage. Het beleid van de parochie is altijd geweest dat ieder naar vermogen geeft. Boven modaal méér dan het richtbedrag, minimum- en bijstand minder.

Dit wil het bestuur zo houden ondanks het feit dat de lasten van de parochie steeds toenemen en de ontvangsten onder druk blijven staan.

Bij deelname aan de kerkbijdrage wordt bij een huwelijksjubileum de eucharistieviering door het kerkbestuur aan het jubilerend paar aangeboden.

Kerkbijdrage:

Voor meer informatie neem contact op met Uw parochiekantoor klik hier