Het pastorale team heeft momenteel de zorg voor 3 parochies:

H. Jozef Kaalheide en O.L. Vrouw Altijddurende Bijstand Heilust

St. Martinus Spekholzerheide en O.L.Vrouw van Lourdes Gracht

O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Terwinselen

Het team wordt gevormd door:

 

Pastoor F. Sweer,

pastoor van de bovengenoemde 5 parochies

teamleider van het cluster Kerkrade-West

Hubertuslaan 80

6467 CK Kerkrade

045-5412581 / 06-12412280

 

Diaken drs. M. Cuvelier

Diaken in alle parochies

Hertzdalstraat 82

6411 KD Heerlen

06-30383700