De geestelijke H. Communie.

Nu wij niet als parochianen met Palmzondag, de Goede Week en Pasen niet in de gelegenheid zijn om een Eucharistieviering bij te wonen, is het misschien mooi om te weten dat wij ook de geestelijke H.Communie in deze dagen kunnen ontvangen.

Een oud gebruik dat heel actueel is geworden door alles wat wij rondom het corona-virus om ons heen zien gebeuren. Op deze manier mogen wij als geloofsgemeenschap met elkaar verbonden zijn in Christus die voor ons mensen heeft geleden, is gestorven en Verrezen.

Zie artikel, Klik hier

Pastoor Frank Sweer