Het kerkbestuur behartigt het algemeen beleid van de parochie in pastoraal en materieel inzicht. In de praktijk komt het er op neer dat het bestuur zich bezig houdt met de volgende bestuurszaken;
– beheren van het parochieel vermogen
– het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
– het adviseren van de pastoor
– het zorg voor een goede communicatie en coördinatie tussen alle betrokkene binnen onze organisatie.

Ons kerkbestuur telt 6 leden.

 • Voorzitter:  
  • Pastoor F. Sweer
  • Hubertuslaan 80, 6467 CK Kerkrade,                         045-541 25 81 / 06-12412280
 • Vice-voorzitter/ Liturgie en diaconie:
  • Dhr. M. Sterk
 • Secretaris:
  • Dhr. B. Schroën
 • Penningmeester:
  • Dhr P. Laven
 • Gebouwen en kerkhoven
  • Dhr M. Hanssen
 • Lid: 
  • Dhr R. Scholtes taak/functie: Communicatie en verzekeringen
  • Dhr. T. Wetzels  taak/functie: Vrijwilligers, AVG en VOG