Parochiecentrum:   ‘’DE PASTORIE.”

Akerstraat 5,

6466 HA  Kerkrade

Tel. 045 – 541 22 79.

Pastoor: Frank Sweer

Parochie- secretariaat:

Mevr. G. v. Eijsden

Mevr. B. Schmetz

 

Secretariaat Parochiebestuur Cluster Kerkrade-West:   Dhr. B. Schroën

 

Spreekuur parochiesecretariaat:

Maandag       van 10.00 – 12.00 uur in de pastorie.

Woensdag     van 10.00 – 12.00 uur in de pastorie.

 

E-mail: spekholzerheide@parochieskerkradewest.nl

 

Heeft u dringend een priester nodig, neem dan contact op met het parochiesecretariaat

Tel. 045 – 541 22 79

Bij geen gehoor: 06-12412280