DOPEN

Een weekeinde per maand is gelegenheid tot dopen. Deze data worden vermeld in het parochieblad. De doopviering vindt plaats in de dagkapel van de parochiekerk. Vooraf vindt een gesprek plaats met de ouders van de dopeling. Het is goed om tijdig contact met de parochie en pastoor op te nemen om de juiste afspraken te maken.

 

E. H. COMMUNIE

Deze viering vindt plaats op het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer (donderdag). De voorbereiding gebeurt deels in groep 4 van de BS “De Doorkijk” (katechese), deels in de kerk (vieringen). De ouders van de communicanten worden uitgeno­digd voor een informatie-avond.

H.VORMSEL

Leerlingen van groep 8 van de basisschool “De Doorkijk” worden elk jaar gevormd. De datum wordt in overleg met bisdom en school vastgesteld. De voorbereiding gebeurt op school. De ouders worden uitgenodigd voor een informatie-avond.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING

Er is gelegenheid tot persoonlijke biecht na afspraak met de pastoor. Voor kerstmis en pasen worden in de parochiekerk boetevieringen gehouden.

HUWELIJK

De kerkelijke inzegening van een huwelijk vindt plaats in onze parochiekerk, na afspraak met de pastoor. Bruidsparen worden verzocht tijdig (liefst vijf maanden voor de trouwdatum) contact op te nemen met de pastoor.

 

ZIEKENCOMMUNIE

Elke 1e vrijdag van de maand wordt vanaf 9 uur ’s morgens de H.Com­munie gebracht aan zieken en aan-huis-gebonden ouderen. Mensen, die dit op prijs stellen, kunnen contact opnemen met de pastoor.

ZIEKENZALVING

Het Sacrament van de Zieken kan op afspraak worden toegediend. Neem hiervoor contact op met de pastoor. Wacht in het belang van ernstig zieken niet tot het laatste moment. Zieken kunnen dit sacrament vaker ontvangen.

UITVAART

Na een overlijden neemt de familie via de uitvaartondernemer contact op met de pastoor omtrent het vaststellen van de uitvaartdienst.

Voor de begrafenis op het parochiekerkhof of het plaatsen van een as-urn dient contact opgenomen te worden met de heer J. Vluggen tel: 06-38263981

Op de vooravond van de uitvaart kan een avondwake worden gehouden, een gebedsdienst ter intentie van de overledene. Leden van de werkgroep “avondwake” verzorgen de teksten en gaan voor in de dienst.