Er is een overkoepelend kerkbestuur voor de 4 parochies binnen het Cluster Kerkrade-West (Kaalheide, Spekholzerheide/Gracht en Terwinselen. Vanuit Terwinselen heeft Ralph Scholtes zitting in het overkoepelend kerkbestuur.

Binnen de parochie Terwinselen is een kerngroep geformeerd waarmee de eigen identiteit van de parochie gewaarborgd is. Deze kerngroep is gevormd uit leden van het voormalig kerkbestuur van de parochie Terwinselen.

De leden zijn het aanspreekpunt. Alles wat er rondom de kerk en de parochie praktisch geregeld moet worden gebeurt vanuit de kerngroep, uiteraard in samenwerking/samenspraak met de vrijwilligers en onder eindverantwoording van het clusterbestuur.

Leden kerngroep Terwinselen:

Voorzitter:
Pastoor F. Sweer

Secretaris:
Fon Kikken

Administrateur:
Richard Franck

Gebouwen:
Ralph Scholtes

Begraafplaats
John Vluggen en Jan Ritzen