Kerkelijke vieringen St Jozef

In het kerkgebouw komt de parochiegemeenschap samen om God te eren: Hem te aanbidden en te danken en Hem vragen en verlangens voor te leggen. Wij ontmoeten de Heer in Woord en Sacrament. Daarvoor willen wij u van harte uitnodigen in onze vieringen.
Met de benoeming van de pastoor Sweer in maart 2007 is er door de gezamenlijke kerkbesturen gekozen om per parochie in het weekend nog maar één H. Mis te laten plaatsvinden.

De wekelijkse viering

De H. Mis in Kaalheide is op zaterdag om 18.00 uur.

Op weekdagen worden in Kaalheide extra-vieringen
(avondwake/novene)
bij voorkeur gehouden om 19.00 uur

Bij gelegenheid van kerkelijke feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, enz, vinden er extra vieringen plaats.
Zie hiervoor het parochieblaadje.

Bijzondere vieringen

Iedere parochie kent zo zijn eigen gebruiken, waar bijzondere aandacht aan gegeven wordt. Vaak is er zelfs sprake van een jarenlange traditie, die een eigen recht verworven heeft.

Maandelijks:
De H.Mis op de 2e zaterdag van de maand wordt opgeluisterd door het Jongerenkoor Kaalheide.

Daarnaast wordt er elke maand door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Jozef één H. Mis opgeluisterd met Gregoriaanse gezangen en één met meerstemmige gezangen.

Veertigdagentijd

Het is een goed gebruik om op de laatste 3 vrijdagen in de vastentijd de kruisweg te bidden. Hierbij wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van de Heer. Een manier om samen naar het paasfeest toe te groeien.

Oktobermaand = Rozenkransmaand

25 minuten voor aanvang van de viering wordt het rozenhoedje gebeden. Een bijzonder vorm van devotie ter ere van Maria.

Lourdesnovene

Sinds 1934, een initiatief van Pater-Rector Fortunatus OFM Conv., bestaat er bij ons het gebruik om op de 9 laatste dagen van de Maria-maand mei in gebed en zang samen te komen. Zo geven de gelovigen blijk, en dat al meer dan 80 jaar, van hun vertrouwen in O.L. Vrouw van Lourdes.

 

Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om uit te wijken naar één van de zusterparochies binnen ons cluster.

Parochiekerk
 H. Martinus – Spekholzerheide
Kerkstraat, Kerkrade
Zaterdag 11:15 uur
Eucharistieviering in de kerk
Parochie
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen-Terwinselen  St. Hubertuslaan, Kerkrade
Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering in de kerk

Zorgcentrum Firenschat   Schaesbergerstraat, Kerkrade
Zaterdag 16:45 uur
Eucharisitevieirng in de kapel